Ons hart klopt sneller voor…

Mensen en kunst samenbrengen, ja!
Wat kan Heartbeat voor jou betekenen?

de museumsector - publiekswerking

Focus op diversiteit

Wil jij nauwer samenwerken met anderstaligen en mensen met verschillende culturele achtergronden? Wil je deze doelgroep beter bereiken en hen betrekken bij je aanbod? Hebben je medewerkers een training nodig om meer inzicht te verwerven in het werken met mensen met diverse achtergronden? Zoek je begeleiding om een intercultureel project op te zetten? Heartbeat werkt voor jou een oplossing op maat uit.
Met onze expertise en ervaring zorgen we er voor dat je doelgroep zich helemaal welkom voelt in jouw organisatie.

Vormingen

Heartbeat coacht je educatieve medewerkers en gidsen of werkt voor hen een vorming op maat uit.

Educatief materiaal op maat

Je tentoonstelling voor een ruim publiek of een specifieke doelgroep toegankelijk(er) maken? Je publiek kunst vanuit een specifieke invalshoek doen ervaren? Je gidsen ondersteunen met uitgewerkt educatief materiaal waarmee zij groepen kunnen begeleiden? Of leerkrachten een pakket aanbieden zodat zij het tentoonstellingsbezoek optimaal in de klas kunnen voorbereiden of zelf begeleiden? Wij maken voor jou educatief materiaal op maat.

Onze focus hierbij is simpel: jouw publiek gemakkelijker aansluiting laten vinden met de tentoonstelling. Zo kan het echt genieten van het bezoek en er het beste voor zichzelf uit halen.

organisaties - workshops en opleidingen

Workshops

De mensen waarmee je werkt in contact brengen met kunst? Hen naar kunst doen kijken of zelf creatief aan de slag laten gaan? Wij begeleiden jouw groep met plezier. Door te vertrekken vanuit de mensen zelf, hun noden, wensen, mogelijkheden, … Zowel kijken naar kunst als creatief werken zijn bij Heartbeat ervaringsgericht. Delen, leren en de ervaring, gaan altijd voor op een mooi resultaat.

Opleidingen

Wil je samen met je doelgroep werken rond beeldende kunst? Maak kennis met alle voordelen, vind ondersteuning of stel je methodes scherp bij Heartbeat. Heartbeat geeft voor jou en je collega’s een vorming op maat van jullie leervragen en doelgroep. Doen, ervaren en reflecteren staan hierbij centraal. Eerst wordt je blik verruimd en word je zelf uitgedaagd. Daarna kijken we hoe jij concreet aan de slag kan met je doelgroep. Deze vormingen zijn gericht op professionals voor wie (creatief) werken met mensen aan de hand van kunst ondersteunend kan zijn: hulpverleners, opvoeders, loopbaanplanners, leerkrachten, coaches, …

individuen en teams- procesbegeleiding

Kunst voor persoonlijke groei

Wil je iets veranderen in je leven of carrière? Kunst kan helpen om je verbeelding te activeren en nieuwe mogelijkheden te zien. Heartbeat begeleidt je graag in dit proces. In een intakegesprek kijken we wat jouw vraag is en of we goed op elkaar afgestemd raken en hoe je traject er uit kan zien. Ervaring met kunst en creativiteit is niet nodig. Ze worden enkel ingezet om het proces te begeleiden, om te verhelderen, … Het gaat er niet om een prachtig kunstwerk te creëren. Wel om werk te maken van de verandering die jij zoekt.

Teamverbinding

Door samen kunst te beleven, ga je als team op een verrassende manier met elkaar in gesprek. Je leert elkaar op een andere manier kennen en er komen andere aspecten en kwaliteiten van elkaar aan bod. Dit verruimt de blik op de collega’s en het team, verhoogt de verbinding en schept meer vertrouwen. Heartbeat begeleidt voor jouw organisatie teamverbindende activiteiten op maat. Wij overleggen met jou hoe lang ze best duurt, waar we ze laten doorgaan, of er speciale wensen zijn, of de nadruk zal komen op het kijken en doen en of het team zelf ook iets creatief wil maken.