Mijn hart klopt sneller voor…

Mensen en kunst samenbrengen, ja!
Wat kan Heartbeat voor jou betekenen?

Museum- en cultuurprofessionals

Focus op diversiteit

Wil jij nauwer samenwerken met anderstaligen en mensen met verschillende culturele achtergronden? Wil je deze doelgroep beter bereiken en hen betrekken bij je aanbod? Hebben je medewerkers een training nodig om meer inzicht te verwerven in het werken met mensen met diverse achtergronden? Zoek je begeleiding om een intercultureel project op te zetten? Ik werk voor jou een oplossing op maat uit.

Met mijn expertise en ervaring zorg ik er voor dat je doelgroep zich helemaal welkom voelt in jouw organisatie.

Educatief materiaal op maat

Je tentoonstelling voor een ruim publiek of een specifieke doelgroep toegankelijk(er) maken? Je publiek kunst vanuit een specifieke invalshoek doen ervaren? Je gidsen ondersteunen met uitgewerkt educatief materiaal waarmee zij groepen kunnen begeleiden? Of leerkrachten een pakket aanbieden zodat zij het tentoonstelingsbezoek optimaal in de klas kunnen voorbereiden of zelf begeleiden? Ik maak voor jou educatief materiaal op maat.

Mijn focus hierbij is simpel: jouw publiek gemakkelijker aansluiting laten vinden met de tentoonstelling. Zo kan het echt genieten van het bezoek en er het beste voor zichzelf uit halen.

Vormingen

Ik coach je educatieve medewerkers en gidsen of werk voor hen een vorming op maat uit. Daarnaast inspireer en ondersteun ik voor jouw organisatie ook andere professionals bij het werken met kunst. Denk aan leerkrachten, hulpverleners, opvoeders, loopbaanplanners, coaches, … Op deze manier draag je als organisatie je expertise uit naar andere professionals voor wie (creatief) werk met mensen aan de hand van kunst ondersteunend kan zijn.

Advies, acties, ondersteuning

Naast mijn inhoudelijke expertise zet ik graag mijn talent voor organisatie en communicatie in. Zo kan jij toch dat extra project erbij nemen, ervoor zorgen dat een specifieke doelgroep op maat begeleid wordt, …

Ik neem intussen de coördinatie op mij en werk de nodige advies- of actieplannen uit.

Onderwijs en non-profits

Workshops

De mensen waarmee je werkt in contact brengen met kunst? Hen naar kunst doen kijken of zelf creatief aan de slag laten gaan? Ik begeleid jouw groep met plezier. Door te vertrekken vanuit de mensen zelf, hun noden, wensen, mogelijkheden, … Zowel kijken naar kunst als creatief werken zijn bij Heartbeat ervaringsgericht. Delen, leren en de ervaring, gaan altijd voor op een mooi resultaat.

Train de trainer

Wil je samen met je doelgroep werken rond beeldende kunst? Maak kennis met alle voordelen, vind ondersteuning of stel je methodes scherp bij Heartbeat. Ik geef voor jou en je collega’s een vorming op maat van jullie leervragen en doelgroep. Doen, ervaren en reflecteren staan hierbij centraal. Eerst wordt je blik verruimd en word je zelf uitgedaagd. Daarna kijken we hoe jij concreet aan de slag kan met je doelgroep. Deze vormingen zijn gericht op professionals voor wie (creatief) werken met mensen aan de hand van kunst ondersteunend kan zijn: hulpverleners, opvoeders, loopbaanplanners, leerkrachten, coaches, …

Individuen en teams

Kunst voor persoonlijke groei

Wil je iets veranderen in je leven of carrière? Kunst kan helpen om je verbeelding te activeren en nieuwe mogelijkheden te zien. Ik begeleid je graag in dit proces. In een intakegesprek kijken we wat jouw vraag is en of we goed op elkaar afgestemd raken en hoe je traject er uit kan zien. Ervaring met kunst en creativiteit is niet nodig. Ze worden enkel ingezet om het proces te begeleiden, om te verhelderen, … Het gaat er niet om een prachtig kunstwerk te creëren. Wel om werk te maken van de verandering die jij zoekt.

Teambuilding

Door samen kunst te beleven, ga je als team op een verrassende manier met elkaar in gesprek. Je leert elkaar op een andere manier kennen en er komen andere aspecten en kwaliteiten van elkaar aan bod. Dit verruimt de blik op de collega’s en het team, verhoogt de verbinding en schept meer vertrouwen. Ik begeleid voor jouw organisatie teambuildings met kunst. Elke teamactiviteit wordt op maat uitgewerkt. Ik overleg met jou hoe lang ze best duurt, waar we ze laten doorgaan, of er speciale wensen zijn, of de nadruk zal komen op het kijken en doen en of het team zelf ook iets creatief wil maken.