Ons hart klopt sneller voor…

Mensen en kunst samenbrengen, ja!
Wat kan Heartbeat voor jou betekenen?

de socio-culturele sector - inclusieve publiekswerking

Focus op inclusie

Wil jij nauwer samenwerken met nieuwkomers en anderstaligen en mensen met verschillende socio-economische achtergronden? Wil je deze doelgroep beter bereiken en hen betrekken bij je aanbod? Hebben je medewerkers een training nodig om meer inzicht te verwerven in het werken met mensen met diverse achtergronden? Of zoek je begeleiding om een inclusief project op te zetten? Heartbeat werkt voor jou een oplossing op maat uit. Met onze expertise en ervaring zorgen we er voor dat de doelgroep waarop je wil inzetten zich helemaal welkom voelt in jouw organisatie.

Trainingen

Heartbeat coacht je educatieve medewerkers en gidsen of werkt voor hen een training op maat uit zodat jouw organisatie optimaal kan inzetten op inclusieve publiekswerking.

Educatief materiaal op maat

Je aanbod voor een specifieke doelgroep toegankelijk(er) maken? Je gidsen en educatief medewerkers ondersteunen met uitgewerkt educatief materiaal waarmee zij specifieke groepen op maat kunnen begeleiden? Of leerkrachten en educatief medewerkers een pakket aanbieden zodat zij zelf met hun groepen aan de slag kunnen met jullie aanbod? Wij maken voor jouw organisatie inclusief educatief materiaal op maat. Om dit zo toegankelijk en gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, geven we er indien gewenst graag een training bij.
Onze focus hierbij is simpel: jouw gewenste publiek gemakkelijker aansluiting laten vinden met je aanbod. Zo kan het er echt van genieten en er het beste voor zichzelf uit halen.

organisaties en bedrijven - workshops en trainingen

Workshops

Je publiek, klanten, patiënten, kliënten, … kortom de mensen waarmee en waarvoor je werkt in contact brengen met kunst? Hen naar kunst doen kijken of zelf creatief aan de slag laten gaan? Wij begeleiden jouw groep met plezier. Door te vertrekken vanuit de mensen zelf, hun noden, wensen, mogelijkheden, … Zowel kijken naar kunst als creatief werken zijn bij Heartbeat ervaringsgericht. Delen, leren en de ervaring gaan altijd voor op een mooi resultaat.

Trainingen

Wil je zelf met je publiek, klanten, patiënten, kliënten, … kortom de mensen waarmee en waarvoor je werkt aan de slag gaan met beeldende kunst? Maak kennis met alle voordelen, vind ondersteuning of stel je methodes scherp bij Heartbeat. Heartbeat geeft voor jou en je collega’s een vorming op maat van jullie leervragen en doelgroep. Doen, ervaren en reflecteren staan hierbij centraal. Eerst wordt je blik verruimd en word je zelf uitgedaagd. Daarna kijken we hoe jij concreet aan de slag kan met je doelgroep. Deze trainingen zijn gericht op professionals voor wie (creatief) werken met mensen aan de hand van kunst ondersteunend kan zijn: hulpverleners, opvoeders, loopbaanplanners, leerkrachten, coaches, …

individuen en teams - coaching en procesbegeleiding

Kunst voor persoonlijke groei

Wil je iets veranderen in je leven of carrière? Kunst kan helpen om je verbeelding te activeren en nieuwe mogelijkheden te zien. Heartbeat begeleidt je graag in dit proces. In een intakegesprek kijken we wat jouw vraag is en of we goed op elkaar afgestemd raken en hoe je traject er uit kan zien. Ervaring met kunst en creativiteit is niet nodig. Ze worden enkel ingezet om het proces te begeleiden, om te verhelderen, … Het gaat er niet om een prachtig kunstwerk te creëren. Wel om werk te maken van de verandering die jij zoekt.

Teamverbinding

Door samen kunst te beleven, ga je als team op een verrassende manier met elkaar in gesprek. Je leert elkaar op een andere manier kennen en er komen andere aspecten en kwaliteiten van elkaar aan bod. Dit verruimt de blik op de collega’s en het team, verhoogt de verbinding en schept meer vertrouwen. Heartbeat begeleidt voor jouw organisatie teamverbindende activiteiten op maat. Wij overleggen met jou hoe lang ze best duurt, waar we ze laten doorgaan, of er speciale wensen zijn, of de nadruk zal komen op het kijken en doen en of het team zelf ook iets creatief wil maken.