Projecten

Heartbeat werkt met hart en ziel voor individuen, teams en organisaties. Laat je inspireren!

Diversiteit in M - Museum Leuven

Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert M - Museum Leuven M - Museum Leuven Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert

Liselotte Hedebouw

M – Museum Leuven mikt op een publiek met cultureel diverse achtergronden. Heartbeat sprong bij voor de ontwikkeling van een visie en een actieplan. Het gevolg? Een mooie samenwerking met het opvangcentrum voor minderjarige asielzoekers in Holsbeek, rondleidingen voor groepen uit het onderwijs Nederlands als Tweede Taal, workshops voor kinderen van de Zomerschool, een training voor de animatoren van de Zomerschool en de opleiding van nieuwe gidsen om deze doelgroep op maat te leren begeleiden.

Even geen zorgen in ZNA

Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert

Liselotte Hedebouw

Voor ziekenhuis ZNA St. -Elisabeth begeleidt Heartbeat creatieve workshops voor kleine groepen patiënten. In deze workshops staat het proces en de ervaring centraal. Door creatief bezig te zijn, geraken de patiënten gefocust en laten ze even hun zorgen los. Het is ontspannend en spreekt ook de verbeelding van de patiënten aan. Op deze manier bieden de workshops ondersteuning in hun genezingsproces en hun (langdurig) verblijf in het ziekenhuis.

Extra City gaat buurten

Ninke Martens Ninke Martens Ninke Martens Ninke Martens Ninke Martens

Liselotte Hedebouw

Kunstliefhebbers uit binnen- en buitenland vinden al een tijdje hun weg naar de Antwerpse Extra City Kunsthal. Maar wat met de mensen in de buurt? Heartbeat kreeg de opdracht om te zorgen voor meer lokale verankering en enthousiasme bij een breder publiek. Er werd een gezellige burendag op poten gezet en adviesplan uitgewerkt.

Contour voor anderstaligen

Silke Reyntjens
Silke Reyntjens Silke Reyntjens Silke Reyntjens Silke Reyntjens Silke Reyntjens Silke Reyntjens Silke Reyntjens Silke Reyntjens Silke Reyntjens Silke Reyntjens Silke Reyntjens

Liselotte Hedebouw

Contour, de biënnale voor bewegend beeld in Mechelen, wilde in 2015 meer anderstalige Mechelaars bij hun tentoonstelling betrekken. In nauwe samenwerking met hun publiekswerking ontwikkelde Heartbeat daarom het project ‘CONTOUR 7 en culturele diversiteit’. Het verzorgde de inhoudelijke uitwerking en praktische opvolging van het project, schreef het projectdossier voor de toelage van de stad Mechelen, het betrok partners, deed vormingen, … Met resultaat! Een docent schreef over haar ervaring: ‘ De cursisten Nederlands als tweede taal kwamen op plaatsen waar ze anders nooit komen. Ze hebben videokunst en conceptuele kunst leren kennen en leren waarderen.
Ze wilden teruggaan om de andere locaties nog te bezoeken. Sommigen hebben dat ook effectief gedaan.’ Voor Contour 8 van 2017 hebben Heartbeat en Contour opnieuw nauw samengewerkt om dit project niet alleen te herhalen, maar ook verder uit te breiden.

Tips & tricks voor Erfgenoten

Andy Merregaert Andy Merregaert Andy Merregaert

Liselotte Hedebouw

In het kader van het project ‘Meerstemmig erfgoed – Multiperspectiviteit in erfgoededucatie’, gaf Heartbeat een workshop over het werken met een cultureel divers publiek in musea voor professionals uit de erfgoedsector en het onderwijs.

Berkenbeek natuurlijk! Inspiratie voor leerkrachten

Katrien Hendrickx Katrien Hendrickx Katrien Hendrickx Katrien Hendrickx Katrien Hendrickx Katrien Hendrickx Katrien Hendrickx

Liselotte Hedebouw

Berkenbeek natuurlijk! Met dat jaarthema gingen de leerkrachten van Berkenbeek Buitengewoon Onderwijs aan de slag. Voor hun pedagogische studiedag werkte Heartbeat een workshop uit rond het thema. De leerkrachten onderzochten via kleine opdrachten wat de natuur voor hen betekent. Dat legden ze vast in kleine sculpturen en met druktechnieken (monoprints). Als afsluiter maakten ze een Gesamtkunstwerk, een combinatie van al hun kunstwerken. De leerkrachten gingen geïnspireerd terug naar de klas, klaar om hun leerlingen te begeleiden met nieuwe inzichten en technieken.

Coaching in het Middelheimmuseum

Els Matthysen Els Matthysen Els Matthysen

Liselotte Hedebouw

Hoe sta je in het leven? Waar wil je naartoe? De workshop Wijs met kunst doet je stilstaan bij verschillende aspecten van je leven. Je laat je inspireren door de kunstwerken in het museum om antwoorden te krijgen op vragen als: wat is er al geweest? Hoe is het nu? Waar haal je je energie uit? Om dan de focus te verleggen naar wat mag komen, wat je nodig hebt, waarnaar je verlangt, … Je legt alles vast in een vision board, een beeld van je verlangens. Dat neem je mee als kompas en werkinstrument om je noden, wensen en verlangens concreet mee te realiseren.

De workshop Kunst werkt volgt dezelfde methode maar spitst zich specifiek toe op je loopbaan. Waar word je oprecht blij van op je werk? Op welke pistes wil je verder gaan?

De Heartbeat-coach begeleidt je in het denkproces, stelt gerichte vragen en laat je zelf nieuwe inzichten krijgen.

Vorming voor toekomstige leerkrachten in Mexico

Liselotte Hedebouw

Drie dagen gaf Heartbeat vorming aan studenten van de lerarenopleiding in San Luis Potosi in Mexico. Het thema: interactief werken met kinderen van de lagere school in musea.

Vragen waar de toekomstige leerkrachten mee aan de slag gingen:
Wat houdt het concept museum juist in?
Wat is een museumcollectie?
Wat zijn de ingrediënten voor een geslaagde kunst- en museumervaring en hoe bied je daar structuur aan?
Wat doet kunstbeleving met de ontwikkeling van een kind? Hoe groot kan die invloed zijn en welke plaats hebben kunst en musea juist in de ontwikkeling?

De studenten gingen zelf ook creatief aan de slag en leerden verschillende methodieken kennen om met de kinderen in gesprek te gaan.

De opleiding vond plaats in San Luis Potosi, niet alleen in de hogeschool van Benemérita Y Centenaria Escuela Normal del Estado, maar ook in het Museo Leonora Carrington. De theorie meteen toegepast in de praktijk, dus.

Mexicaanse kleuters aan de slag met kunst

Liselotte Hedebouw

Voor Kunst en veerkracht begeleidde Heartbeat kleuters van het Colegio Sagrado Corazón in San Luis Potosi in Mexico. Centraal in de workshops stonden verbeelding, de zintuigen, emoties, een goed gesprek en creativiteit. En als extra beleefden veel kleuters hun eerste interculturele ervaring.

Creatieve teamdag

Liselotte Hedebouw

Een teamdag met kunstzinnige opdrachten, het is eens wat anders. Heartbeat stak zo’n dag in elkaar voor moreel consulenten – mensen die zieken, bejaarden, gevangenen enzovoort bijstaan bij rouw en verlies, vragen over zingeving en levenseinde…
Via kunstopdrachten leerden de consulenten elkaar op een andere manier kennen. Heartbeat bood hen verrassende invalshoeken aan om na te denken en te praten over het dagthema absurditeit. De consulenten ervaarden hoe het is om beeldend creatief bezig te zijn. Wat het je oplevert als mens en hoe je de methodiek ook bij cliënten kunt gebruiken. Organisator van de vormingsdag was de Stuurgroep Morele Bijstand van deMens.nu, koepel voor vrijzinnige humanisten.

Workshop beeldende kunst en creativiteit in Amara Comunidad Educativa

Liselotte Hedebouw

In deze workshop werkten de leerkrachten en medewerkers van Amara Comunidad Educativa in Mexquitic, San Luis Potosí, Mexico, met verschillende kunstzinnige en creatieve methodieken. In eerste instantie konden ze opnieuw de kracht van hun eigen creativiteit ervaren: inspiratie, rust, focus, humor, verbinding, expressie, zingeving, … Bedoeling van dat alles: met vernieuwde creatieve energie weer gemotiveerd en geïnspireerd die creativiteit uitdragen op school en ermee aan de slag gaan bij de kleuters. Na de workshop trokken de deelnemers beduidend lichter, vrolijker, energieker en geïnspireerd naar huis.

Vorming werken met de zintuigen in het museum

Liselotte Hedebouw

Museummedewerkers uit verschillende afdelingen van het museum Leonora Carrington in San Luis Potosi, Mexico ontdekten hoe je aan de hand van de verschillende zintuigen kunst kunt ervaren, begrijpen, en er vervolgens betekenis aan geven. In een tweede fase reflecteerden ze over deze ervaring en over wat deze manier van werken te bieden heeft voor het museum in het algemeen en specifiek voor de interactie met het publiek.

Vertellen met beelden

Liselotte Hedebouw

Voor het vertelproject van Atlas gaf Heartbeat creatieve beeldende workshops in verschillende NT2-klassen (Nederlands als tweede taal) van CVO Vitant en een vorming die leerkrachten wegwijs maakt om met deze methodieken in hun klas aan de slag te gaan. Het basisopzet was om cursisten aan de hand van beelden verhalen te laten vertellen met het beeld als middel tot expressie, maar ook als middel tot taalverwerving. Een mooie meerwaarde waren allerlei fijne neveneffecten : elkaar anders en beter leren kennen, stress-reductie, humor, … In opdracht van en met dank aan Atlas, integratie en inburgering.

Teamdag in het Middelheimmuseum

Liselotte Hedebouw

Eén keer per jaar komen de verschillende medewerkers van de Rode Antraciet die creatieve ateliers in gevangenissen in Vlaanderen en Brussel begeleiden samen. De bijeenkomst heeft als hoofddoel dat collega’s mekaar beter leren kennen, ideeën en ervaringen uitwisselen, reflecteren over hun werk en de betekenis daarvan voor de gedetineerden en zichzelf, én nieuwe ideeën opdoen … Geen betere plek dan het Middelheimmuseum dat met zijn beelden en park per definitie uitnodigt tot reflectie en inspiratie. Heartbeat begeleidde deze dag met creatieve opdrachten die uitnodigden tot verbinding, reflectie en inspiratie.